PRICE: $120 - 30 GRAMS (1oz)

Thank You Bird Nest - Green Gift Box
GiftBX-Super Dry Premium Quality 30g
 
Tổ Yến Thượng Hạng - Sản Phẩm Indonesia - Bạch Yến

SKU: 1GFBX30GW

 

CLOSE