PRICE: $390 - 100 GRAMS

Thank You Bird Nest - Gold Box Yellow-Super Dry Premium Quality 100g
Tổ Yến Thượng Hạng - Sản Phẩm Indonesia - Hoàng Yến

SKU: 1SDPQ100GY

 

CLOSE