PRICE: $390 - 100 GRAMS

Thank You Bird Nest - Gold Box
RED-Super Dry Premium Quality 100g
Tổ Yến Thượng Hạng - Sản Phẩm Indonesia - Hồng Yến

SKU: 1SDPQ100GR

 

CLOSE