PRICE: $850 - 250 GRAMS

Thank You Bird Nest - Blue Box
SDPQ-Super Dry Premium Quality 250g
Tổ Yến Thượng Hạng - Sản Phẩm Indonesia - Bạch Yến

SKU: 1SDPQ250GW

 

CLOSE