PRICE: $775 - 227 GRAMS (8OZ)

Thank You Bird Nest - Blue Box
SDPQ-Super Dry Premium Quality 08oz
Tổ Yến Thượng Hạng - Sản Phẩm Indonesia - Bạch Yến

SKU: 1SDPQ08OZW

 

CLOSE